ː

Shinsuke Kiryu

BunShin

ːːːːːːːːː

Shinsuke Kiryu

BunShin

 

Concept

In Japanese history, tattoos have been drawn for prayers, vows, hopes, and sacredness which provide “positive context” while they have been drawn for punishments in “negative context.” I present the polysemy in tattoos to question the way its meaning or value is recognized. The meaning or value is unstable and changed by the generation, places, and people. I take a photograph to show the characteristics of spirit displayed in the calligraphy as well as the body and ask you what human existence is.

 
Biography
 

Birth

1978

Academic

2013  Currently a Ph.D in Intermedia Art, Tokyo University of the Arts and Music

2009 M.F.A in Intermedia@Art, Tokyo University of the Arts and Music
2003 M.F.A.in Calligraphy,Nara Univercity of Education

Solo Exhibition

 

Group Exhibition


Award

 

HP www2.ocn.ne.jp/~sin9695/
Issue.2 Artists
Akitaka Maeda Jundai Mihodera Michiko Ishikawa Shinji Kawata
Arata Kato Junicci Hayakawa Miki Kitahara Shinsuke Kiryu
Daichi Aijima Junpei Kato Minori Ozaki Sonoko Tanaka
Daiki Matumoto Kazunari Ohtsuka Mizuki Kin Takahiro Yamashita
Daisuke Hashimoto Kazuya Ogawa Nana Yoshimura Tatsuo Suzuki
Daisuke Hayata Kenya Sugai Nao Nakai Tomofumi Usa
Daisuke Inoue Kohei Koyama Naohiro Utagawa utoe tatsuya etoh
Daisuke Matsumoto Koichi Nishikawa Noboru Hasegawa Yasuhiro Morikawa
Fumi Kumano Kotaro Tamari Noriko Takuma Yasumi Kodama
Fumitake Katsuki Kousaku Higuchi Osamu Honda Yosuke Harada
Haruki Saito Kuniya Oyamada Rena Fujimoto Yuki Aoyama
Hirofumi Toyoshima Mai Imai Ryota Atarashi Yuki Watanabe
Hiroko Momose Masanori Hata Ryuta Sakurai Yukiko Serikawa
Hiroshi Aoki Masaru Takahashi Sachiko Takizawa Yuma Murata
Ichiro Akahira Maya Akashika Satoshi Kohga Yurika Asaga
Ikumi Taniguchi Mayuko Ukawa Shingo Suzuki Yuu Shinoda